Privacybepalingen

Inleiding

Waterlogic respecteert uw privacy en hecht eraan uw persoonsgegevens te beschermen.

Dit privacybeleid bepaalt welke soorten informatie we over u verzamelen wanneer u onze websites bezoekt of die we op een andere manier rechtstreeks aan u of een derde kunnen verbinden, hoe we deze informatie gebruiken en de gevallen waarin we uw informatie te delen. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd te wijzigen. U dient dit beleid dan ook af en toe na te zien.

Onze website, producten en services zijn niet bestemd voor kinderen en we verzamelen in geen geval bewust gegevens met betrekking tot kinderen.

In het kader van dit privacybeleid betekent de term "persoonsgegevens" alle informatie waarmee u geïdentificeerd wordt of waarmee het mogelijk is om u, in combinatie met andere informatie, te identificeren.

1. Belangrijke informatie en wie wij zijn

Beheerder

Waterlogic bestaat uit verschillende rechtspersonen en hun gegevens vindt u hier. Dit Privacybeleid wordt namens de Waterlogic Group uitgegeven, en indien we in dit Privacybeleid "Waterlogic”, "wij", "ons" of "onze" gebruiken, dan verwijzen we naar het desbetreffende bedrijf binnen de Waterlogic Group dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Waterlogic Holdings Limited is de beheerder en verantwoordelijk voor deze website.

Wij hebben een data privacy-manager aangesteld die verantwoordelijk is voor het beantwoorden van vragen over dit Privacybeleid. Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de data privacy-manager via de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Volledige naam van de rechtspersoon:Waterlogic Belgium BVBA

Titel van de data privacy-manager: Managing Director Benelux

E-mailadres:veerle.claes@waterlogic.com

Postadres:
Engels Plein 35 bus 01.01

3000 Leuven

U hebt het recht om op gelijk welk moment een klacht in te dienen bij de Belgische Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zouden echter graag de kans krijgen om zelf aan uw zorgen tegemoet te komen voordat u hen benadert, dus we zouden het op prijs stellen als u eerst met ons contact opneemt.

Wijzigingen aan het privacybeleid en uw verplichting om ons over wijzigingen te informeren

Deze versie werd voor het laatst bijgewerkt op 15/04/2019.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u bijhouden juist en up-to-date zijn. Houd ons gedurende uw relatie met ons dus op de hoogte van wijzigingen in uw persoonsgegevens.

Links derden

Deze websites kunnen links bevatten naar websites, plugins en applicaties van derden. Wanneer u op die links klikt of die connecties mogelijk maakt, kunnen derden informatie over u verzamelen en delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en we zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaring. Wij raden u dan ook aan om bij het verlaten van onze website het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

2. De gegevens die we over u verzamelen

In verband met onze bedrijfsvoering kunnen wij verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken of overdragen. We hebben die gegevens als volgt gecategoriseerd:

 • Identiteitsgegevens waaronder voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificator, titel, geboortedatum.
 • Contactgegevens waaronder zakelijk adres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens waaronder gegevens over bankrekeningen en betaalkaarten.
 • Transactiegegevens waaronder gegevens over betalingen van en aan u en andere gegevens over producten en diensten die u van ons hebt gekocht, inclusief het type kaart dat voor een bepaalde transactie werd gebruikt (maar geen andere kaartgegevens).
 • Technische en verbruiksgegevens waaronder informatie over hoe u toegang krijgt tot onze websites en die gebruikt, zoals uw internet protocol (IP) adres, uw logingegevens, browsertype en versie, tijdszone-instelling en locatie, soorten browser-plugins en -versies, besturingssystemen en platform en andere technologie op de toestellen die u gebruikt voor toegang tot onze websites, de pagina's die u op onze websites bezoekt en de links die u erop gevolgd hebt.
 • Profielinformatie waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen en bestellingen die u hebt gedaan, uw functietitel, uw werkgever, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden in het kader van enquêtes.
 • Tewerkstellingsgegevens waaronder uw huidige en voorafgaande werkervaring, diploma's, vaardigheden, interesses en alle andere informatie die u bij een sollicitatie naar een functie bij Waterlogic heeft verstrekt.
 • Marketing- en communicatiegegevens waaronder uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons en uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook Samengevoegde Gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor allerlei doeleinden. Samengevoegde Gegevens kunnen afgeleid worden van uw persoonsgegevens maar worden door de wet niet als persoonsgegevens beschouwd aangezien deze gegevens uw identiteit niet rechtstreeks of onrechtstreeks prijsgeven. Zo kunnen we bijvoorbeeld uw Technische gegevens samenvoegen om te berekenen hoeveel procent van de gebruikers een specifieke functie van onze website gebruikt. Overigens, wanneer we de samengevoegde gegevens met uw persoonlijke gegevens combineren of verbinden, zullen we u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren. In dergelijke gevallen zullen we deze samengevoegde gegevens behandelen als persoonsgegevens en die gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

We verzamelen geen Speciale Categorieën van Persoonsgegevens over u (waaronder uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische opvattingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke meningen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen evenmin informatie over uw strafrechtelijke verleden en overtredingen.

3. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wij gebruiken verschillende methodes om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer via:

 • Rechtstreekse interacties. U kunt ons uw Identiteit en Contactgegevens persoonlijk geven, of door formulieren in te vullen, of door met ons per post, telefoon, e-mail, sociale media of anders te corresponderen. Hieronder vallen persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:
 • om onze producten of diensten verzoekt;
 • een van onze medewerkers ontmoet;
 • deelneemt aan een evenement dat we hebben georganiseerd;
 • een formulier op onze website invult waarin u ons verzoekt om contact met u op te nemen;
 • zich abonneert op onze publicaties;
 • verzoekt om u marketingmateriaal toe te sturen;
 • deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête;
 • solliciteert naar een functie bij Waterlogic; of
 • een klacht indient of ons feedback geeft.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Als u met ons communiceert via onze website of callcenters, kunnen we automatisch Technische Gegevens over uw toestellen, browsegedrag en -patronen verzamelen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door cookies en andere soortgelijke technologieën te gebruiken. We kunnen ook Technische Gegevens over u verstrekken als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.
 • Derden of openbaar toegankelijke bronnen. We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derden zoals hieronder aangegeven:
 • Technische gegevens van de volgende partijen: 
  (a) aanbieders van analysegegevens; 
  (b) advertentienetwerken; en 
  (c) aanbieders van zoekinformatie.
 • Identiteits- en Contactgegevens van databrokers of aggregratoren.
 • Identiteits- en Contactgegevens van openbaar toegankelijke bronnen zoals het handelsregister.
 • Tewerkstellings-, Identiteits- en Contactgegevens van externe recruitmentbureaus.

4. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen als het wettelijk is toegestaan. Gewoonlijk gebruiken we uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • Wanneer het noodzakelijk is in het kader van onze rechtmatige belangen (of die van een derde partij) en wij overwogen hebben dat uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen.
 • Wanneer we moeten voldoen aan een verplichting die voortvloeit uit een wet-of regelgeving.

In het algemeen gebruiken we voor de verwerking van uw persoonsgegevens geen 'toestemming' als wettelijke grondslag. U hebt altijd het recht om zich uit te schrijven voor de toezending van marketingmateriaal door contact met ons op te nemen.

Doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

Hieronder vindt u in tabelvorm een beschrijving van al de manieren waarop we uw persoonsgegevens willen gebruiken, en wat de wettelijke grondslag voordat gebruik is. Waar nodig hebben we ook onze rechtmatige belangen aangegeven.

Merk op dat we uw persoonsgegevens voor meerdere wettelijke grondslagen kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor uw gegevens worden gebruikt. Neem contact met ons op als u informatie wil over de specifieke wettelijke grondslag die we hanteren om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer er meer dan een grondslag in de tabel hieronder staat aangegeven.

Doeleinde/activiteit

Samengevoegde soorten gegevens

Wettelijke grondslag voor verwerking inclusief grondslag voor rechtmatig belang

Het beheer van onze relatie met u en uw bedrijf, met inbegrip van:

(a) de verwerking en levering van bestellingen;

(b) het beheer van betalingen, vergoedingen en heffingen;

(c) de vordering en inning van aan ons verschuldigde bedragen;

(d) de behandeling van uw vragen en klachten;

(e) de kennisgeving van wijzigingen aan onze algemene voorwaarden of privacybeleid;

(f) aan u gerichte vragen om een recensie te schrijven of een enquête in te vullen.

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Financieel

(d) Transactie

(e) Profiel

(f) Marketing en Communicatie

(a) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (voor het beheer van onze klantrelaties en om in staat te zijn om onze producten en diensten te leveren, om schulden te vorderen)

(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen

Om ons bedrijf en deze website te beheren en beschermen (met inbegrip van het oplossen van problemen, data-analyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en datahosting)

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch en Verbruik

(a) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (voor onze bedrijfsvoering, levering van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, voor fraudepreventie en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of herstructurering van de groep)

(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen

Om u relevante websitecontent en advertenties te bieden en de doeltreffendheid van de advertenties die we u tonen, te meten en te begrijpen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Marketing en Communicatie

(d) Technisch en Verbruik

(e) Profiel

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken en om deze producten/diensten te ontwikkelen, om onze activiteiten te ontwikkelen en als uitgangspunt voor onze marketingstrategie)

Om data-analysegegevens te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, relaties en ervaringen met klanten te verbeteren

(a) Technisch en Verbruik

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om klantentypes voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website up-to-date en relevant te houden, om onze activiteiten te ontwikkelen en als uitgangspunt voor onze marketingstrategie)

Om suggesties en aanbevelingen te doen over goederen en services die voor u interessant kunnen zijn

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch en Verbruik

(d) Profiel

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om onze producten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Om uw sollicitatie naar een functie bij Waterlogic te verwerken

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Tewerkstelling

(a) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om uw sollicitatie naar een functie bij Waterlogic in overweging te nemen)

(b) Uitvoering van een contract met u

(c) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen

Marketing

We streven ernaar om u keuzes te bieden op het vlak van marketing en advertenties.

We kunnen onze Technische Gegevens gebruiken om een beeld te creëren van wat we denken dat u zou wensen of nodig zou kunnen hebben, of wat voor u interessant zou kunnen zijn. Op die manier beslissen we welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn.

U ontvangt onze marketingcommunicatie als u ons om informatie hebt verzocht of als u goederen of diensten bij ons hebt gekocht, of als u ons uw gegevens hebt verstrekt wanneer u deelnam aan een wedstrijd of zich opgaf voor een promotie, en in beide gevallen, als u niet hebt aangegeven dat u het marketingmateriaal niet wil ontvangen.

Uitschrijven

U kunt ons of derden te allen tijde vragen om u niet langer marketingberichten te sturen door de link voor uitschrijving te volgen die u ontvangt bij marketingberichten, of door ons op gelijk welk moment te contacteren.

Cookies

Onze website gebruikt cookies en soortgelijke technologieën om u te kunnen onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit stelt ons in staat om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt, en het maakt het ook mogelijk om onze website te verbeteren. We kunnen dergelijke technologieën ook gebruiken om u over het internet te volgen en u gerichte advertenties te laten zien op websites van derden en sociale mediaplatformen op basis van uw voorkeuren en vermoedelijke interesses.

U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u een waarschuwing te geven wanneer een website cookies plaatst of gebruikt. Als u cookies uitzet of weigert, is het wel mogelijk dat sommige delen van deze website niet langer toegankelijk zijn of niet meer naar behoren functioneren. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken, vindt u op https://www.purezza-water.be/nl/cookiebeleid/.

5. Vrijgave van uw persoonsgegevens

Voor de doeleinden die in paragraaf 4 hierboven werden beschreven, kunnen uw persoonsgegevens delen met de onderstaande partijen:

 • Andere bedrijven van de Waterlogic Group.
 • Onze externe dienstverleners die namens ons taken uitvoeren in verband met onze bedrijfsvoering zoals IT-dienstverleners en systeembeheerders, derden die gegevens hosten en beheren, onze producten en diensten aanbieden, namens ons de antecedenten en referenties van kandidaten controleren, enz.
 • Professionele adviseurs waaronder advocaten, bankiers, accountants, en personen die consultancy-, bankier-, juridische, verzekerings- en accountancydiensten leveren.
 • Onze externe advertentiepartners om op websites van derden producten te adverteren die zijn aangepast aan uw voorkeuren en vermoedelijke interesses.
 • Onze externe partners voor analysegegevens om websiteverkeer te analyseren en de behoeften van klanten en trends te begrijpen.
 • Derden als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, of indien we van mening zijn dat dit noodzakelijk is om: (a) in te gaan op een verzoek van de overheid of een toezichthouder; (b) in overeenstemming met wettelijke vereisten of juridische procedures; (c) onze wettelijke rechten of eigendom, onze websites of klanten te beschermen of verdedigen.
 • Derden, wanneer we ervoor kiezen om delen van ons bedrijf aan hen te verkopen of over te dragen, om te fuseren, of om activa aan hen te verkopen. We kunnen er ook voor kiezen om andere bedrijven over te nemen of er mee te fuseren. Wanneer er zich in ons bedrijf een wijziging voordoet, dan kunnen de nieuwe eigenaars uw persoonsgegevens gebruiken op dezelfde manier als beschreven in dit privacybeleid.

Wij vragen alle derden om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen en om ze overeenkomstig de geldende wetgeving te behandelen. We geven externe dienstverleners geen toelating om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en laten hen enkel toe om uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden en conform onze instructies te verwerken.

6. Internationale overdrachten

Deze paragraaf is van toepassing als u in de Europese Unie gevestigd bent.

We kunnen uw persoonsgegevens binnen de Waterlogic Group delen.  Daarbij is het mogelijk dat uw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruime ( EER ).

Het is mogelijk dat onze externe dienstverleners buiten de EER gevestigd zijn. Dus wanneer zij uw persoonsgegevens verwerken, zal het met andere woorden gaan om een gegevensoverdracht buiten de EER.

Telkens als we uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zorgen we ervoor dat hetzelfde beveiligingsniveau wordt gehanteerd door erop toe te zien dat ten minste één van de volgende beveiligingsmaatregelen wordt toegepast:

 • We zullen uw persoonsgegevens enkel overdragen naar landen die volgens de Europese Commissie een voldoende hoog beveiligingsniveau voor persoonsgegevens hanteren. Voor meer informatie, zie de Europese Commissie: Toereikendheid van bescherming van persoonsgegevens in niet-EU-landen.
 • Wanneer we met bepaalde dienstverleners samenwerken, kunnen we specifieke contracten gebruiken die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en die dezelfde bescherming als in Europa waarborgen. Voor meer informatie, zie de Europese Commissie: Modelcontracten voor de overdrachten van persoonsgegevens naar derde landen.
 • Als we samenwerken met partijen die in de VS gevestigd zijn, wanneer die deel uitmaken van het Privacyschild dat hen verplicht om dezelfde bescherming te bieden voor persoonsgegevens die tussen Europa en de VS gedeeld worden. Voor meer informatie, zie de Europese Commissie: EU-VS Privacyschild.
 • Neem contact met ons op als u meer informatie wenst over de specifieke manier waarop we uw gegevens buiten de EER overdragen.

7. Gegevensbeveiliging

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen ingevoerd om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk zoek kunnen raken, op onbevoegde wijze geopend of gebruikt kunnen worden, of gewijzigd of vrijgegeven kunnen worden. Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, tussenpersonen, opdrachtnemers en andere derden die deze om zakelijke redenen nodig hebben. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen met onze instructies en ze zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures uitgewerkt om op te treden bij een vermoed lek van persoonsgegevens en we zullen u en de van toepassing zijnde toezichthouder op de hoogte brengen van een dergelijk lek indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

8. Gegevensopslag

Hoe lang gebruiken jullie mijn persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens enkel zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, met inbegrip van de doeleinden om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of verslagleggingsverplichtingen.

Om te bepalen hoe lang we uw persoonsgegevens precies dienen te bewaren, gaan we uit van de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van die persoonsgegevens, het mogelijke risico op schade door onbevoegd gebruik of vrijgave van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden ook op een andere wijze kunnen realiseren, en van de geldende wettelijke verplichtingen.

U kunt informatie over hoe lang bepaalde aspecten van uw persoonsgegevens worden bewaard, opvragen door met ons contact op te nemen.

In sommige gevallen kunt u ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen; voor meer informatie zie hieronder.

In sommige gevallen kunnen we uw persoonsgegevens anoniem maken (zodat ze niet meer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoek of statistische doeleinden; in dergelijke gevallen stellen we deze informatie voor onbepaalde tijd ter beschikking zonder u hiervan verder in kennis te stellen.

9. Uw wettelijke rechten

Als u in de Europese Unie gevestigd bent, dan hebt u het recht om:

inzage te vragen in uw persoonsgegevens (meer algemeen bekend als "inzageverzoek betrokkene"). Hiermee kunt u een kopie opvragen van de persoonsgegevens die we over u bewaren en controleren of we ze op rechtmatige wijze verwerken.

te verzoeken om de persoonsgegevens die we over u bewaren te corrigeren. Hiermee kunt u alle onvolledige of onjuiste gegevens die we over u bewaren laten corrigeren, hoewel het mogelijk is dat we de juistheid van de nieuwe gegevens die aan ons worden verstrekt, moeten controleren.

te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. Hiermee kunt u ons vragen om persoonsgegevens te verwijderen of wissen als er voor ons geen goede reden meer is om de verwerking ervan voort te zetten. U hebt eveneens het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of te wissen als u op succesvolle wijze gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder) in het geval we uw informatie onrechtmatig verwerkt hebben of in het geval we verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen om de lokale wetgeving na te leven. Onthoud wel dat wij omwille van specifieke wettelijke redenen niet altijd op uw verzoek in kunnen te gaan. Indien van toepassing, zullen deze redenen aan u worden bekendgemaakt op het moment waarop u uw verzoek doet.

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als we uitgaan van een rechtmatig belang (of dat van een derde) en uw specifieke situatie van die aard is dat u genoodzaakt bent om daarom bezwaar aan te tekenen tegen verwerking, aangezien u van mening bent dat dit raakt aan uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen als wij uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden verwerken. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden (anders dan in het geval van direct marketing).

te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende situaties: (a) als u wil dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is, maar u niet wil dat wij ze wissen; (c) als u wil dat wij de gegevens bewaren, zelfs indien wij ze niet langer nodig hebben, aangezien u ze nodig hebt om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) als u hebt bezwaar aangetekend tegen ons gebruik van uw gegevens maar wij moeten verifiëren of wij zwaarwegende redenen hebben om ze te gebruiken.

te verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens naar u of naar een derde. Wij zullen u of een derde partij van uw keuze uw persoonlijke gegevens aanleveren in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door een machine leesbaar formaat. Onthoud dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie die we aanvankelijk met uw toestemming mochten gebruiken of als we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

te allen tijden de toestemming in te trekken in gevallen waarin wij ervan uitgaan dat we toestemming hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit zal evenwel geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we bepaalde producten en diensten mogelijk niet langer aan u aanbieden. Wij zullen u daarvan in voorkomend geval in kennis stellen op het moment waarop u uw toestemming intrekt.

Neem contact met ons op als u één of meerdere van de hierboven beschreven rechten wil uitoefenen.

Gewoonlijk geen vergoeding vereist

Gewoonlijk hoeft u geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Niettemin kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek ongegrond, repetitief of buitensporig is. Anders kunnen we weigeren om in deze gevallen op uw verzoek in te gaan.

Wat we van u nodig kunnen hebben

We kunnen u om specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit te controleren en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of een van uw andere rechten uit te oefenen) te waarborgen. Dit is een veiligheidsmaatregel die ervoor moet zorgen dat persoonsgegevens niet worden vrijgegeven aan personen die niet gerechtigd zijn om ze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

Tijd om te reageren

We trachten alle legitieme verzoeken binnen de termijn van één maand te beantwoorden. Als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend, dan kan het soms langer dan een maand duren. In dat geval zullen wij u daarvan in kennis stellen en op de hoogte houden.